SVEIKINAME SU NAUJAIS METAIS!!!

 

NEBLĖSTANČIOJ TYLOJ SUSTINGO GIRIOS,

APSUPO ŽVAIGŽDĖS GRĮŽULO RATUS,

IR LIEKNOS PUŠYS, EGLĖS APŠARMOTOS,

PALYDI TOLSTANČIUS SENUS METUS…

LAIMINGŲ JUMS NAUJŲJŲ METŲ!

 

 

                                                                                                 Lopšelio-darželio „Ramunėlė“ bendruomenė