PADĖKA DARŽELIO „RAMUNĖLĖ“ BENDRUOMENEI!!!

 

Norime nuoširdžiai padėkoti l/d „Ramunėlė“ bendruomenei už pervestus 1,2% gyventojų pajamų mokesčio. Už 2020 metus darželis gavo 1591 eurų paramą. Šios lėšos bus panaudotos edukacinių erdvių turtinimui.

 

Pagarbiai,

l/d „Ramunėlė“ administracija