Darbuotojai

ADMINISTRACIJA
• Direktorė – Valentina Juškevičienė – II vadybinė kategorija
• Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Irena Stolbova – II vadybinė kategorija
• Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – Lilija Borkovska

PEDAGOGAI
• Lopšelio – darželio pedagoginis kolektyvas turi aukštą kvalifikaciją, didelę darbo patirtį, dirba kūrybiškai, moka kritiškai pažvelgti į savo darbą, jį išskiria noras atsinaujinti ir tobulėti. Jiems artimos progresyvistinė ir humanistinė ugdymo kryptys, kurios pabrėžia individualias vaikų ypatybes ir saviraiškos galimybių svarbą, pedagogas yra ne visažinis specialistas, o ugdymo proceso organizatorius.

 

 

Išsilavinimas

Kvalifikacija

Aukštasis

Aukštesnysis

Mokytojas

Vyresnysis mokytojas

Mokytojas- metodininkas

Auklėtojos

 

12

10

9

12

1

Meninio ugdymo pedagogas

 

1

1

1

1

Psichologas

 

1

1

Kūno kultūros mokytojas

 

1

1