Darbo užmokestis

Vilniaus lopšelis – darželis ,,Ramunėlė“

 

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2022 m. I KETV.

 

Pareigybės pavadinimas

2021 m.

2022 m. I ketv.

 

 

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

*

1

*

 

Dietistas

*

1

*

 

Kiemsargis

*

1

*

 

Pastatų priežiūros specialistas

*

1

*

 

Sandėlininkas

*

1

*

 

Sargas

831

3

876

 

Sekretorius

*

1

*

 

Skalbėja

*

1

*

 

Valytojas

*

1

*

 

Virėjas

1252

3

1405

 

Direktorius

*

1

*

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

*

1

*

 

Logopedas

*

 

*

 

Meninio ugdymo pedagogas

1700

2

1001

 

Mokytojas

*

1

*

 

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

2733

19

1701

 

Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

1697

2

1599

 

Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja

999

13

1177

 

Mokytojo, dirbančio pagal ikimok/priešmok ugd. programą, padėjėjas (spec.por.)

*

1

*

 

Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus

*

1

*

 

Psichologas

*

1

*

 

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami

 

Direktorė

 

Valentina Juškevičienė

vyr.buhalterė

 

Daiva Paukštienė