Darbo užmokestis

Vilniaus lopšelis – darželis ,,Ramunėlė“

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2021 m. III KETV.

 

Pareigybės pavadinimas

2020 m.

2021 m. III ketv.

 

 

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

*

1

*

 

Dietistas

*

1

*

 

Kiemsargis

*

1

*

 

Pastatų priežiūros specialistas

*

1

*

 

Sandėlininkas

*

1

*

 

Sargas

775

4

804

 

Sekretorius

*

1

*

 

Skalbėja

*

1

*

 

Valytojas

*

1

*

 

Virėjas

1113

3

1228

 

Direktorius

*

1

*

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

*

1

*

 

Logopedas

*

1

*

 

Meninio ugdymo pedagogas

755

2

885

 

Mokytojas

201

3

209

 

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

1291

20

2034

 

Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

1094

6

1780

 

Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja

925

12

985

 

Mokytojo, dirbančio pagal ikimok/priešmok ugd. programą, padėjėjas (spec.por.)

 

1

*

 

Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus

*

1

*

 

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.